Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van BoekenVoorBoeken.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de website onvolkomenheden of onjuistheden bevatten. BoekenVoorBoeken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of onrechtmatige informatie.

Informatie over boeken
De informatie over boeken die BoekenVoorBoeken.nl op de website publiceert, is afkomstig van de uitgeverijen van die boeken of van de verkopers. BoekenVoorBoeken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie. Aan de inhoud van gegevens en aangeboden informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie van derden
Op BoekenVoorBoeken.nl staan pagina’s waarop derden content aanbieden, zoals reviews. BoekenVoorBoeken.nl is niet verantwoordelijk voor content die door derden op de website geplaatst is. Deze meningen geven niet de mening of het beleid van BoekenVoorBoeken.nl weer. BoekenVoorBoeken.nl behoudt zich het recht om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, als deze content in strijd is met de wet, het intellectueel eigendomsrecht of de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.